Fritt Regnskap

Versjon 2.45

I denne versjonen er det rettet en feil med hjelpesidene. Noen av hjelpesidene er var for lang for å kunne vises på siden. Det er nå lagt på at innholdet kan scrolles om det blir for liten plass til det.

På teknisk front kan det meldes at prosjektet nå benytter github for koden for klientdelen og serverdelen av prosjektet. Dette har ingen praktisk betydning for regnskapssystemet, men vil gjøre det enklere å utvikle.

Det er ingen kommentarer på denne siden. [Legg til kommentar]

wiki

Fritt Regnskap : regnskap245