Fritt Regnskap

Fritt Regnskap - applikasjon for iPhone

Denne siden inneholder kort hjelp til applikasjonen. Har du spørsmål eller andre kommentarer, legg igjen en kommentar på siden og en administrator vil ta tak i den.

Hvem kan benytte applikasjonen?

Alle som har en innlogging til et regnskapssystem til Fritt Regnskap kan benytte applikasjonen.

Oppsett

I innstillingene til applikasjonen inngis domene (for eksempel 'demo' for 'demo.frittregnskap.no'), brukernavn og passord. Når disse tre verdiene er på plass kan man synkronisere dataene fra regnskapsysstemet. Da lagres person og medlemsregisteret på telefonen og kan nås når telefonen ikke er koblet til Internet.

I versjon 1.1 kan man inngi en pinkode for vil sikre at uvedkommende får lese dataene i applikasjonen.

Personregister

Personregisteret er alle personer som er registrert i systemet. Listen inneholder ikke de personer som er skjult. Hemmelige adresser blir sladdet, uavhengig av om du har tilgang til å se dem via regnskapssystemet, men kommentarer og andre data er tilgjenglig for personer med hemmelig adresse.

Ved å klikke på en person i lista vises detaljer for personen.

Medlemsregister

Medlemsregisteret inneholder alle medlemsskap som er registrert. Ved åpning vises kurs/trening/ungdomsmedlemsskap for inneværende semester. Ved bruk av knappen 'Bytt liste' vil årsmedlemsskapene listes ut.

Pilene i statuslinene blar fram og tilbake i år eller semester. Ved å klikke på en person i lista vises detaljer for personen.

Hvordan kan jeg teste applikasjonen uten å ha tilgang?

Ønsker du å teste applikasjonen, kan du synkronisere mot demo-databasen. Bruk følgende parametre:

  • Domene: demo
  • Brukernavn: demo
  • Passord: demo

Det er ingen kommentarer på denne siden. [Legg til kommentar]

wiki

Fritt Regnskap : iphone