Fritt Regnskap

Regnskapsversjon versjon 2.26

Denne versjonen av regnskapssystemet er en mellomleveranse for å kunne støtte OCR innbetalinger (KID).

Den eneste synlige endringen per i dag er at man kan konfigurere konto for innbetalinger som er kommet inn automatisk via KID integrasjonen. Det er også noe deaktiverte elementer som vil aktiveres når KID integrasjon er fullført mot BBS.

For mer informasjon om hva OCR innbetalinger innebærer så kan man lese mer på nettsidene til BBS.

Det er ingen kommentarer på denne siden. [Legg til kommentar]

wiki

Fritt Regnskap : Regnskapv226