Fritt Regnskap

Versjon 2.22


  • Rettet feil i nypostering hvor bilagene postnummeret ikke ble riktig som førte til feil sortering i månedsoversikten.
  • Lagt til bekreftelsesmelding når registering av medlemskap legges inn uten dag.
Kommentarer [Skjul kommentarer/skjema]
wiki

Fritt Regnskap : Regnskapv222