Fritt Regnskap

Formatting code for Regnskapv222


show source only

======Versjon 2.22======

- Rettet feil i nypostering hvor bilagene postnummeret ikke ble riktig som førte til feil sortering i månedsoversikten.
- Lagt til bekreftelsesmelding når registering av medlemskap legges inn uten dag.
wiki

Fritt Regnskap : Regnskapv222