Fritt Regnskap

Fritt Regnskap versjon 2.38


Nytt av versjon 2.38 er muligheten til å be om sletting av regnskapsdata. Særlig i oppstartfasen av bruken av Fritt Regnskap kan det være ønskelig å starte på nytt med registreringen, og det er nå mulig å be om å få slettet data fra systemet.

Det som er støttet er å slette:
  • Alle personer og medlemskapsregistreringer.
  • Alle regnskapsdata (vil også slette semestre og medlemsregistreringer).
  • Alle personer og regnakapsdata
  • Hele systemet - alt av tilgang blir borte.
Slettingen vil ikke inntreffe før administrator godkjenner denne.

Menyen for å be om sletting finner man i Info menyen.

Det er ingen kommentarer på denne siden. [Legg til kommentar]

wiki

Fritt Regnskap : Regnskap238