Fritt Regnskap

Formatting code for Hjem


show source only

**//Fritt Regnskap//** er et åpent og gratis online/nettbasert regnskapsystem rettet mot frivillige organisasjoner i Norge. [[HvaErFrittRegnskap Les mer]].

===Ny bruker? ===
[[blimed Les hva Fritt Regnskap kan gjøre for din klubb]] og bli med i dag! Eller [[http://demo.frittregnskap.no/RegnskapServer/services/authenticate.php?action=forward&user=demo&password=demo titt inn på demoversjonen]].

{{include NyhetListe}}

Les eldre nyhetsartikler i [[NyhetslisteArkiv arkivet]].

{{nocomments}}

{{image class="hidden" url="images/lock.gif" link="CategorySitemap"}}

wiki

Fritt Regnskap : Hjem